Mobirise

2% z dane pre skauting

Milí rodičia a priatelia, aj tento rok nás môžete podporiť poukázaním 2% z Vašich daní priamo nášmu zboru.

Ďakujeme!

Mobirise site creator