96zbor skauti Raca

Náš aktuálny tím


vedúci

tomo

Tomo

Imporťák z Prahy

Bobo

Bobo

vodca zboru a 43.oddielu, inštruktor DofE

Marko

Marko

vodca 22.oddielu

Mata

Maťa

vodkyňa 19.oddielu dievčat

Mobirise

Duško

zástupca vodcu zboru, účtovník zboru

Kubo

Kubo

zástupca vodcu 43. oddielu, líder starších skautov a rangerov

Mobirise

Sasi

zástupca vodcu zboru

Mobirise

Miloš

šedá eminencia v pozadí


podporný tím rangerov

Darius

Dárius

vedie veľkých chalanov

Kubo

Sonda

vedie veľké dievčatá

Hanka

Hanka

robí  videá a kedečo iné

Spajza

Špajza

drivuje rangerský horizont


Osobnosti, ktoré prešli našim zborom a zanechali výraznú stopu

Po zoznámení sa so skautingom sa stal jeho členom od roku 1946 a bola to záluba na celý ďalší život. Jeho zálubami, okrem skautingu bolo varenie, fotografovanie a topografia.

Pri obnove skautingu v roku 1968 Miloš bol pri tom. Jeho záujem vtedy boli vĺčatá a preto aj pracoval vo vlčom kruhu. Pri štvrtom obnovení skautingu sa zapojil do práce v kmeňovej rade, neskôr v Náčelníctve SlSk. Zapájal sa tiež do iniciatívy vzniku BSR, pomáhal pri organizácii jej činnosti, je jej členom a je tiež jeden zo zakladateľov Bratislavských skautských dní. V tom čase bol okresným vodcom Bratislava 3 a vodcom oldskautského oddielu v Rači. Bol srdcom račianskeho skautingu. Od roku 1990 bol spoluorganizátorom Betlehemského svetla na Slovensku. 

Ing. Miloš Šlosár

*5.11.1937 +10,9,2019

HTML Editor