96zbor skauti Raca

20 vrcholov

zborová výzva

Pri príležitosti 20 rokov od založenia Malokarpatského zboru, vyhlasujeme túto zborovú výzvu. Výzvu získa každý, kto na skautských akciách vyjde aspoň na toľko kopcov, koľko má rokov.

Mobirise

Malá Baňa, 361 m.n.m

Mobirise

Veľká Baňa, 444, m.n.m.

Mobirise

Piesky, 447, m.n.m.

Mobirise

Chlmec, 383, m.n.m.

Mobirise

Hrubý Drieňovec, 397, m.n.m.

Mobirise

Erdodyho kopec, 471, m.n.m.

Mobirise

Nad Vydricou, 466, m.n.m.

Mobirise

Bukovec, 471, m.n.m

Mobirise

Pajštún, 486, m.n.m.

Mobirise

Kozlisko, 537, m.n.m.

Mobirise

Starý hrad, 370, m.n.m.

Mobirise

Svätý vrch, 445, m.n.m.

Mobirise

Bystrická hora, 439, m.n.m.

Mobirise

Bratislavský drieňovec, 422,m.n.m

Mobirise

Srnie, 436, m.n.m.

Mobirise

Krásny vrch, 412, m.n.m.

Mobirise

Veľká Javorina, 970, m.n.m.

Mobirise

Durda, 842, m.n.m.

Mobirise

Kašpariskuv vrch, 842, m.n.m.

Mobirise

Záruby, 767, m.n.m

Created with ‌

Web Design Program