96zbor skauti Raca

PROGRAM


Družinovky
stretnutia každý týžden

Mobirise

2-3. ročník ZŠ

Základy skautingu, lesnej múdrosti, prvej pomoci. Naučiť sa postarať sám o seba. Popri tom plnenie odborky Ochranca prírody

Mobirise

4-5. ročník ZŠ

Plnenie prvého stupňa skautského chodníka - Prvý skaut. Popritom plnenie úloh z odboriek Prvá pomoc a Viazanie

Mobirise

6-7. ročník ZŠ

Plnenie druhého stupňa skautského chodníka - Neznáme cesty. Popri tom plnenie úloh odboriek Zálesák a Orientácia

Mobirise

8-9. ročník ZŠ

Plnenie tretieho stupňa skautského chodníka - Posledný vrchol. Popri tom plnenie úloh vybraných odboriek 

Mobirise

15-20 rokov

Samostatný program, plnenie úloh z Rangerského Horizontu (popri tom možnosť paralelne plniť Duke of Edinburg)

Built with Mobirise ‌

Free HTML Site Builder