96zbor skauti Raca

PROGRAM


Družinovky
stretnutia každý týžden

Mobirise

2-3. ročník ZŠ

Základy skautingu, lesnej múdrosti, prvej pomoci. Naučiť sa postarať sám o seba. Popri tom plnenie odborky Ochranca prírody

Mobirise

4-5. ročník ZŠ

Plnenie prvého stupňa skautského chodníka - Prvý skaut. Popritom plnenie úloh z odboriek Prvá pomoc a Viazanie

Mobirise

6-7. ročník ZŠ

Plnenie druhého stupňa skautského chodníka - Neznáme cesty. Popri tom plnenie úloh odboriek Zálesák a Orientácia

Mobirise

8-9. ročník ZŠ

Plnenie tretieho stupňa skautského chodníka - Posledný vrchol. Popri tom plnenie úloh vybraných odboriek 

Mobirise

15-20 rokov

Samostatný program, plnenie úloh z Rangerského Horizontu (popri tom možnosť paralelne plniť Duke of Edinburg)


Jednodňové výlety do blízkeho, niekedy aj ďalekého okolia 

Mobirise

Výlety okolo Rače

Ľahké túry v okolí Rače,určené  pre všetky deti

Mobirise

Pomoc na Hrade Biely Kameň

Z času na čas spojíme výlet s niečím užitočným

Mobirise

Výlety so skalolezením

Aspoň raz do roka - lezenie na medených Hámroch

Mobirise

Rozvoz Betlehémskeho svetla

Jednodňová aktivita menšej skupiny


Víkendovky

Mobirise

Víkendovka na chate

Pre trocha väčších, náročnejšia túra s prespaním na horskej chate. Aspoň raz do roka.

Mobirise

Skalolezecký víkend

V Manínskej úžine - pre všetkých skalolezivých - vždy na jeseň

Mobirise

Survival

Špeciálna akcia pre skupinu, ktorá plní neznáme cesty. Každoročne pred letom.

Mobirise

Na vrchol

Špeciálna akcia pre skupinu, ktorá plní Posledný vrchol. Každoročne pred letom.


Tábor a viacdňové expedície

Mobirise

Tábor

Jeden týždeň mimo civilizácie. Pre všetkých skautov

Mobirise

Hrebeňovky

Viacdňové prechody pre staršie deti.

Mobirise

Zimné prechody

Náročnejšia turistika. Pre kategóriu nad 15 rokov

Mobirise

Rangerské akcie

Špeciálne akcie nad 15 rokov, expedície DofE.

Made with ‌

No Code Website Builder