96zbor skauti Raca


96. malokarpatský zbor

slovenský skauting

o nás

"Osobné napredovanie je zmyslom a najdôležitejšou úlohou skautskej výchovy. Nejde tu o odovzdávanie znalostí a zručností, ale o výchovu. To znamená, že by sme mali človeka priviesť k tomu, aby sa učil sám, z vlastnej vôle tie veci, ktoré zdokonaľujú jeho charakter."

Skauting v Bratislave Rači v rôznych podobách nepretržite funguje už od roku 1990. Odvtedy sme zorganizovali kopec táborov, výletov a výprav. Premlelo sa u nás mnoho ľudí. Veríme, že každý z nich si na skauting rád spomenie.

Možno aj vdaka Tebe toto dobrodružstvo bude pokračovať aj naďalej.


program

Mobirise

Družinovky sú základom programu., venujú sa skautskej výchove, skautskej a tábornickej praxi, hrám, športom, prvej pomoci, rôznym sebarozvojovým aktivitám.

Mobirise

Výlety, aspoň raz do mesiaca vyrážame na veľkú výpravu kde je priestor na rôzne aktivity, hry, súťaže, spoznávanie prírody.

Mobirise

Viacdňovky a chatovice. Dva - tri dni odrezaní v prírode, kto nezažil, nikdy nepochopí...

Mobirise

Tábor je vyvrcholením celoročnej činnosti. Týždeň v spojení s prírodou. Kopec zážitkov. Ale keď ti začne chutit brezová kôra, je čas ísť domov...

Mobirise

Roverské expedície, náročné, ťažké, niekedy kúsok na hrane ale krásne 


Za nezištnú podporu ďakujeme:
Spojená škola de La Salle
ZŠ J.A.K. Hubeného
Nadácia Tatrabanky
Mestská časť Bratislava-Rača
Novplasta

Offline Website Creator
96 malokarpatsky zbor 96zbor skauti Raca


96. malokarpatský zbor

slovenský skauting

o nás

"Osobné napredovanie je zmyslom a najdôležitejšou úlohou skautskej výchovy. Nejde tu o odovzdávanie znalostí a zručností, ale o výchovu. To znamená, že by sme mali človeka priviesť k tomu, aby sa učil sám, z vlastnej vôle tie veci, ktoré zdokonaľujú jeho charakter."

Skauting v Bratislave Rači v rôznych podobách nepretržite funguje už od roku 1990. Odvtedy sme zorganizovali kopec táborov, výletov a výprav. Premlelo sa u nás mnoho ľudí. Veríme, že každý z nich si na skauting rád spomenie.

Možno aj vdaka Tebe toto dobrodružstvo bude pokračovať aj naďalej.


program

Mobirise

Družinovky sú základom programu., venujú sa skautskej výchove, skautskej a tábornickej praxi, hrám, športom, prvej pomoci, rôznym sebarozvojovým aktivitám.

Mobirise

Výlety, aspoň raz do mesiaca vyrážame na veľkú výpravu kde je priestor na rôzne aktivity, hry, súťaže, spoznávanie prírody.

Mobirise

Viacdňovky a chatovice. Dva - tri dni odrezaní v prírode, kto nezažil, nikdy nepochopí...

Mobirise

Tábor je vyvrcholením celoročnej činnosti. Týždeň v spojení s prírodou. Kopec zážitkov. Ale keď ti začne chutit brezová kôra, je čas ísť domov...

Mobirise

Roverské expedície, náročné, ťažké, niekedy kúsok na hrane ale krásne 


Za nezištnú podporu ďakujeme:
Spojená škola de La Salle
ZŠ J.A.K. Hubeného
Nadácia Tatrabanky
Mestská časť Bratislava-Rača
Novplasta

Offline Website Creator